Hvorfor får jeg ikke til endringene jeg ønsker meg?

Ønskede endringer og veien til å lykkes


Det kan virke som et merkelig paradoks. Du forteller deg selv at du har lyst til å gjøre en endring til det bedre i livet ditt, men så klarer du allikevel ikke å holde på motivasjonen til å gjennomføre den. Og for hver gang du ikke klarer å gjennomføre, synker selvfølelsen litt og troen på at endring er mulig svekkes.


Å gjøre en endring betyr også å velge bort noe.


Når du skal gjøre en endring i livet ditt, må du forandre dine prioriteringer og din adferd. Fordi det er en begrenset mengde tid i løpet av et døgn, betyr det at det er noe du må gjøre mindre av. I mange tilfeller er det man må gjøre mindre av, noe man har opplevd å ha en positiv effekt av tidligere.


Vi velger våre handlinger fordi vi opplever at de gjør noe positivt for oss. Noen handlinger som vi opplever at hjelper oss i øyeblikket, kan ha negative konsekvenser på lang sikt. Å ta seg en sjokolade demper uro og tristhet, å ta seg en øl roer nervene, å skjelle ut sjefen gir en følelse av styrke og kontroll.


Å ta seg 8 sjokolader om dagen fører til humørsvingninger, overvekt og risiko for sykdom. Men hver enkelt sjokolade kan føles bra. Å rope til sjefen én gang kan gjøre at du markerer et standpunkt. Skjer det flere ganger, bidrar det til usikkerhet hos de som er rundt deg og ubehag på arbeidsplassen. Samarbeidsforholdene blir dårligere og du vil oppleve redusert tillit, som gjør at du får en vanskeligere arbeidssituasjon.


Det er først når de negative konsekvensene melder seg at vi opplever et behov for endring. Men umiddelbar tilfredsstillelse kjemper fortsatt mot langsiktige løsninger.


For å oppnå varige endringer er det viktig å bli kjent med sine indre drivkrefter. De som holder igjen og de som trekker videre. Ved å bevisstgjøre seg på motivasjonen sin er det mulig å sette seg realistiske mål og følge dem opp på en måte som i størst mulig grad sikrer at du klarer å mestre dem.


Gjennom Motiverende endringssamtale finner vi frem til din indre motivasjon og synliggjør endringene som virkelig betyr noe for deg. En endring skal ikke skje bare for endringens skyld. En endring skal gjøre at du finner en vei i livet som gjør deg mer tilfreds.

Motiverende endringssamtale utføres av Øyvind Try Leiner