Manuelterapeuter er fysioterapeuter med en mastergrad innen muskel- og skjelett.  Manuellterapeuter innehar spesialistkompetanse innen  undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve- muskel- og skjelettsystemet. De er også primærkontakter og kan henvise til billeddiagnostikk og sykmelde. 


Hva gjør en manuellterapeut?

Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskel- og skjelettsystemet. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets (for eksempel forskjellige ledds) nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, funksjon og smerte. Ved behov kan manuellterapeuter sykmelde inntil 12 uker, henvise pasientene videre til bildeutredning (røntgen, MR, CT m.m.) eller til spesialisthelsetjenesten. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose. Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og nervemobilisering. I tillegg vil manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier ved kroniske smerter og sykdom. Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og
sosiale forhold. Gjennom behandlingsperioden vil du som pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre en redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall. Du vil også få veiledning om hvordan du skal forholde
deg til dine plager.


Effekten av manuellterapi
Behandlingsmetodene som manuellterapeuter bruker er veldokumenterte, og har god effekt mot en rekke lidelser og plager i muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter tar også stadig i bruk nye metoder som gjennom forskning viser seg å være effektive. Forskningsrapporter viser at det er svært liten risiko for komplikasjoner knyttet til manipulasjon av nakke og rygg.


Hvem er det manuellterapeutene behandler?
Manuellterapeuter behandler pasienter med plager og nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Eksempler er:
- nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg.
- nedsatt funksjon og smerter i og fra bekkenet.
- nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, muskler og nerver i armer og bein etter slitasje eller skade.
Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for eksempel idrettsskader) og operasjoner.