Behandling med dokumentert effekt


I forbindelse med Corona-pandemien har bruken av videokonferanseløsninger eksplodert. Så også innen helsevesenet. 


For store grupper av pasienter er videokonferanse et meget godt alternativ til personlig oppmøte. Studier har vist at pasienter med mindre og moderate plager har omtrent samme utbytte av videokonferanse som av timer med personlig oppmøte.


Pasienter med sterke smerter har litt bedre effekt av behandling ved personlig oppmøte, da manuelle teknikker oftere er en del av behandlingen for denne gruppen Men også denne gruppen viser seg å dra stor nytte av behandling via video.  


Ved en vanlig fysioterapiundersøkelse vil størstedelen av grunnlaget for diagnose og behandlingsplan legges gjennom et nøye opptak av sykehistorie og inspeksjon av pasientens aktive bevegelser. Dette kan fortsatt gjøres via videokonferanse. 


For å oppnå langvarig effekt av et behandlingstiltak er det pasientens egenaktivitet som er sentral. Bruken av videokonferanse vektlegger viktigheten av denne aktiviteten. Av terapeuten krever det evnen til å skape forståelse for problemstillingen, slik at pasienten selv klarer å skape endringen som kreves. 


En annen fordel er at videokonsultasjoner er geografisk uavhengige. Du kan har en veiledningsøkt med fysioterapeuten om du er hjemme, på kontoret, hytta, på skitur eller der hvor du vanligvis pleier å trene. Dette gjør oppfølging av f.eks øvelser effektivt, fordi de kan demonstreres og instrueres i det miljøet der de skal gjennomføres. 


På en måte kommer også fysioterapeuten nærmere. Fordi fysioterapeuten kommer til der du er, utelukkes reisetid som en faktor. Det kan gjøre det lettere å ta korte oppfølgingstimer underveis i behandlingsforløpet og du trenger ikke "spare opp" spørsmål til neste time.