Idrettsskade, langvarige smerter eller ønske om et mer aktivt liv?

Vi kan hjelpe deg med dine muskel- og skjelettplager slik at du kan oppnå små og store prestasjoner.


Våre terapeuter har lang erfaring og er opptatt av å hjelpe deg med å nå dine mål, uansett hvilket nivå du er på.


Vi har en aktiv og evidensbasert tilnærming. Det betyr at vi vektlegger opplæring, instruksjon og egenaktivitet som sentrale elementer i behandlingen. 


Helseforsikring

Molde Idrettsklinikk samarbeider med alle leverandører av helseforsikring

samt idrettens helseforsikring.


Du er garantert raskt time.

Vondt et sted?

Smerter kan oppstå akutt eller gradvis, og forverres ofte av daglige gjøremål eller fysisk aktivitet.