Kjernemuskler


Kjernemuskler er et begrep som brukes om muskler som stabiliserer og kontrollerer ryggen og korsryggen. Vanligvis fokuseres det mye på musklene foran på magen og bekkenbunnen. 

I tillegg vektlegges de korte ryggmusklene, som går mellom ryggsøylens ryggtagger og tverrtagger. Alle disse musklene er aktve for å kontrollere ryggens bevegelser. 


Ryggen er en fleksibel struktur med en stor mengde oppgaver. Den skal gi oss muligheten til å bøye oss og snu oss, men samtidig skal den gi et solid og stabilt underlag for bevegelsene av armene og kunne nyttiggjøre kreftene som skapes av beina. Kjernemusklene er sentrale for balansen og aktiveres i alle bevegelser du gjør. Om du løfter armen må kjernemusklene aktiveres for at ikke kroppen skal falle fremover. 


For å løse alle disse oppgavene stilles det krav til at kjernemusklene er både fleksible, utholdende og sterke. 


Det finnes mange måter å trene kjernemusklene på, ettersom de er aktive i alle bevegelser vi gjør.