Skuldersmerter

Skulderen er det leddet i kroppen som har størst mulighet til bevegelse. Dette fører til at muskulaturen har store oppgaver i forhold til å stabilisere skulderleddet. Skuldermuskulaturen er også tett koblet opp til bevegelse av nakken og er derfor sensitiv for stressreaksjoner. Ved skuldersmerter utvikler vi fort kompensatoriske bevegelser for å beskytte oss.

Disse bevegelsene fungerer svært dårlig i et langtidsperspektiv, og i behandling er det å få kroppen til å bryte ut av kompensasjonsmønstre ofte viktig. Derfor benyttes trening ofte som en viktig del av behandlingen for skulder. 

Biceps


Biceps har flere oppgaver. Den fører overarmen frem og opp, den bøyer i albueleddet og den vrir håndflaten oppover. Den fester seg to steder i skulderregionen og ett sted på underarmen. Vi sier derfor at den har to hoder (bi-ceps)

Rotatormansjetten


De 4 musklene som har ansvaret for svært mye av rotasjonsbevegelsen til armen, kalles med et samlebegrep for rotatormansjetten.. Musklene er svært ofte involvert ved skuldersmerter og kan gi refererte smerter langt nedover armen. 

Skulder og nakken


Mange av musklene som styrer skulderbladet, og derfor også armen, fester seg i øvre del av ryggen og nakken. Dette gjør at man ved skuldersmerter ofte heiser skulderen opp mot øret som en beskyttelsesrefleks.