Behandling av søvnproblemer

Hello world

10 uker mot bedre søvnkvalitet


Det finnes mange forskjellig typer søvnproblemer, men det vanligste er det som kalles insomni. 


Insomni er en tilstand preget av vedvarende vanskeligheter med å sovne eller opprettholde søvnen gjennom hele natten.

Insomni kan skyldes en rekke faktorer, inkludert stress, angst, depresjon, dårlige søvnvaner, eller til og med underliggende medisinske forhold. Livsstilsvalg, som overdreven bruk av skjermer før sengetid eller inntak av koffein og alkohol, kan også bidra til søvnproblemer. Noen ganger kan det være vanskelig å identifisere den nøyaktige årsaken til insomni.


Langvarig insomni kan ha alvorlige konsekvenser for både fysisk og mental helse. Manglende søvn kan svekke immunforsvaret, øke risikoen for hjertesykdom, kreft, diabetes, demens og fedme, og forverre eksisterende tilstander som angst og depresjon. Påvirkningen på konsentrasjon, hukommelse og beslutningstaking kan også føre til redusert produktivitet på jobb eller skole, og til og med fare for ulykker.


Behandlingen


Kognitiv adferdsterapi med søvnrestriksjon (KAT-i) er en meget godt dokumentert behandlingsform med høy effektivitet. Det er en prosess over 10 uker, med individuell veiledning og ukentlig oppfølging av terapeut. 


Hos Molde idrettsklinikk kan dette gjennomføres via onlinekonsultasjoner, eller ved personlig oppmøte, eller en kombinasjon. 


Før behandlingsoppstart gjenomføres en kartleggingssesjon for å identifisere din type søvnproblematikk og vurdere om det er grunnlag for å igangsette behandling. 


Første konsultasjon (60 minutter): 1050,-

Videre oppfølging(8 konsultasjoner): 3400,-